Niet opgehaalde prijzen loterij Mixtoernooi d.d. 26 juni 2022

Degene die in het bezit is van deze lotnummers, kunnen contact opnemen met
Verona Bloothoofd-Van Diepen, tel. 06-28657122.